Privacy Statement

Jouw privacy bij een eventuele sollicitatie bij JetSupport B.V.
JetSupport hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, sollicitanten en overige relaties. Voor sollicitanten betekent dit het volgende:

  • Kandidaten gaan op grond van gerechtvaardigd belang akkoord met het vastleggen en de verwerking van de bij de start van de sollicitatieprocedure gevraagde en verstrekte (persoons)gegevens. Dit geldt tevens voor gegevens die zijn verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure. Een en ander volledig in het kader van een juiste uitvoering van de sollicitatieprocedure, onze wettelijke verplichtingen en om het organisatiebeleid correct te kunnen uitvoeren.
  • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal JetSupport B.V. de privacy van de kandidaat waarborgen.
  • De kandidaat heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en het recht om de gegeven toestemming voor een verwerking zonder opgaaf van redenen in te trekken.
  • Kandidaten die een open sollicitatie insturen gaan akkoord met de vastlegging en het gebruik van de verstrekte gegevens voor de duur van maximaal 6 maanden. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Mochten er over het bovenstaande vragen zijn neem dan contact op met hrm@jetsupport.nl